Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Γραφείο Δημάρχου / Γραφείο Ειδικών Συμβούλων Ειδικών και Επιστημονικών συνεργατών

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων Ειδικών και Επιστημονικών συνεργατών

Αριστοτέλους 53, 'Αλιμος (Κτίριο Δήμου Αλίμου) - 4ος όροφος

Τηλ: 213-200.8037