Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Γραφείο Δημάρχου / Γραμματεία Δημάρχου

Γραμματεία Δημάρχου

Αριστοτέλους 53 - (Κτίριο Δήμου Αλίμου) -  4ος όροφος

 

Τηλ : 213-200.8002, 213-200.8045,  213-200.8046

Fax : 213. 2008144