Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής από 05.03.2017 έως 31.08.2019

Πρόεδρος: Ανδρέας Κονδύλης

Τακτικά μέλη  
 •    Χριστίνα Βράνη
 •    Λουκία Μελισσαράτου
 •    Αναστασία Σιμητροπούλου
 •    Μαρία Αραπάκη 
 •    Θεοδώρα Σύρμα 
 •    Κυριακή Καμαρινού
 •    Αθανάσιος Ορφανός
 •    Νικόλαος Τσαμπαρλής

Αναπληρωματικά Μέλη        

 •    Δημήτριος Γιαννακόπουλος
 •    Αρτέμιος Καραμολέγκος
 •    Γεώργιος Παναγουλόπουλος 
 •    Νικόλαος Παπανικολάου
 •    Ελένη Μπελιά