Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Εκπροσωπήσεις

Εκπροσωπήσεις

Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.»

Χριστίνα Βράνη

Εκπροσώπου στην «ΕΔΕΧΥ Α.Ε.»

Χριστίνα Βράνη

Εκπροσώπων στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας ΟΤΑ»

Τακτικό μέλος:

Λουκία Μελισσαράτου

Αναπληρωματικό μέλος

Μαρία Ανανιάδου - Παγουρτζή

Εκπροσώπων στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης

Τακτικά μέλη:

Μαρία Ανανιάδου - Παγουρτζή

Αναπληρωματικά μέλη:

Δημήτρης Δημάκης

Εκπροσώπων στην Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Τακτικά μέλη:

Ανδρέας Κονδύλης - Δήμαρχος
Μαρία Ανανιάδου - Παγουρτζή
Νικόλαος Παπανικολάου

Αναπληρωματικά μέλη:

Άννα Κεσίσογλου
Ιωάννης Μαριόλης
Νικόλαος Τσαμπαρλής