Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Γραφείο Δημάρχου / Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου


Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Εμμανουήλ Γαρυφαλάκης

Αριστοτέλους 53 (Κτίριο Δήμου Αλίμου) - 3ος όροφος
Τηλ: 213-200.8032