Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Οικονομικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Τέλος Διαφήμισης (σε ιδιωτικό χώρο)

Τέλος Διαφήμισης (σε ιδιωτικό χώρο)

Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία θα συνοδεύεται από:

  • Σχέδιο πλαισίου ή μακέτα της διαφήμισης
  • Στατική μελέτη διπλωματούχου μηχανικού
  • Ηλεκτρολογική μελέτη διπλωματούχου μηχανικού (εάν πρόκειται για φωτεινή διαφήμιση
  • Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του νομέα ή του διαχειριστή του ακινήτου, αν η διαφήμιση διενεργείται σε ιδιωτικό χώρο
  • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα οικοπέδου που να φαίνεται το σημείο που θα τοποθετηθεί η πινακίδα
  • Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην ΕΠΑΕ για γνωμοδότηση
  • Καταβολή τέλους διαφήμισης
  • Χορήγηση άδειας
Αρμόδιos : Σπανός Δημήτριος  - 2132008029