Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Τεχνικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου

Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου

  • Υποβολή ειδικής έντυπης αίτησης του Δήμου με την υπόδειξη της θέσης του ακινήτου (Ο.Τ., θέση, κ.λ.π.) 
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας εφόσον πρόκειται η βεβαίωση να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου στην Δ.Ε.Η.