Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Άδειες Καταστημάτων / Οδηγίες για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ