Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Άδειες Καταστημάτων / Προέγκριση για άδεια ίδρυσης ΚΥΕ