Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Δημοτολόγιο / Αρχική εγγραφή στα δημοτολόγια

Αρχική εγγραφή στα δημοτολόγια

  • Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων
    Αν ο ενήλικος είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων και σε κανένα δήμο της χώρας, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος προσκομίζει ληξιαρχική πράξη γέννησης, ληξιαρχική πράξη γάμου του ή γάμου των γονέων του αν είναι άγαμος και ληξιαρχικές πράξεις των τέκνων του. 

 

  • Αίτηση αρχικής εγγραφής (αρχείο .pdf)
  • Αίτηση αρχικής εγγραφής (αρχείο .doc)


     
  • Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
    Η εγγραφή των αλλοδαπών που γίνονται ΄Ελληνες με πολιτογράφηση γίνεται με την προσκόμιση στο δήμο της απόφασης εγγραφής τους (για τους άντρες απαραίτητη είναι η απόφαση του νομάρχη που τους δίνει αριθμό μητρώου αρρένων), του πιστοποιητικού γέννησής τους, της ληξιαρχικής πράξης του γάμου τους αν είναι έγγαμοι ή του γάμου των γονέων τους αν είναι άγαμοι και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων. Συμπληρώνουν σχετική αίτηση και τα ανήλικα τέκνα τους αποκτούν αυτεπάγγελτα την ελληνική ιθαγένεια για αυτό και προσκομίζουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων. Αν είναι αγόρια ακολουθείται η διαδικασία αδηλώτου στα μητρώα.