Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Πολιτικοί γάμοι / Δικαιολογητικά/Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Δικαιολογητικά/Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Για να τελεσθεί πολιτικός γάμος εκδίδονται άδειες γάμου στους μελλονύμφους από το δήμο της τελευταίας κατοικίας τους προσκομίζοντας :
  • λογαριασμό από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους, που να δείχνει την κατοικία τους,
  • ληξιαρχική πράξη γέννησης,
  • αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα,
  • παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ για τον καθένα και
  • συμπλήρωση αίτησης για έκδοση άδειας γάμου, για καθορισμό ημερομηνίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
2. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης αναγγελίας γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για έξι μήνες
3. Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μία (1) ημέρα πριν το γάμο τις άδειες.
4. Κατά την τέλεση του Γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητα του και ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας.
5. Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή και των δύο
6. Ο γάμος δηλώνεται εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του
7. Στο Δήμο μας τελούνται οι πολιτικοί γάμοι κάθε Τετάρτη μεσημέρι (13:30μμ και 14:00μμ)

  Απαραίτητα έγγραφα :