Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Οικονομικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Τέλος επί των εσόδων καταστημάτων εστιάσεως & παρεπιδημούντων

Τέλος επί των εσόδων καταστημάτων εστιάσεως & παρεπιδημούντων

  • Δήλωση του υπόχρεου στο Δήμο μαζί με αντίγραφο της δήλωσης Φ.Π.Α.
  • Επιπλέον λογιστική πληροφόρηση (ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΙΣΟΖΥΓΊΟΥ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) εάν προκύπτει διαφορά ανάμεσα στη δήλωση του υπόχρεου και της δήλωσης Φ.Π.Α.
  • Απόδοση του τέλους στο Δήμο μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

Αρμόδια :
  Μαρτίνη Ελένη - 213 2008031