Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Δημοτολόγιο / Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Πιστοποιητικό εντοπιότητας χορηγείται από το δήμο της κατοικίας με προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού στο όνομα του ενδιαφερομένου από ΔΕΚΟ ή εφορία και συμπλήρωση αίτησης κι υπεύθυνης δήλωσης.

Στους καθηγητές αναγράφεται η κατοικία στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τις μεταθέσεις τους.