Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας γίνεται με τη διαβίβαση στη νομαρχία σχετικού πιστοποιητικού και ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της απόφασης αφάνειας μαζί με τη σχετική ληξιαρχική πράξη.

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένων γίνεται με την προσκόμιση στο δήμο από όπου επιθυμεί να διαγραφεί ο ενδιαφερόμενος πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων του άλλου δήμου, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, συμπλήρωσης ειδικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο αν είναι ενήλικος ή από τον γονέα αν είναι ανήλικος και υποβολή αίτησης. ΄Όλα αυτά τα αποστέλλει ο δήμος στο οικείο στρατολογικό γραφείο κι εκδίδεται απόφαση νομάρχη περί διαγραφής από το μητρώο αρρένων αυτού του δήμου.