Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Κοινωνικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας

Προσωπικό : Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλεύτριες, Οικογενειακοί Βοηθοί

Σκοπός του Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας, που απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και σε Άτομα με Ειδικές ανάγκες, είναι η παραμονή των ατόμων αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας όπου αυτό είναι εφικτό, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. έως 14:00

Οι προτεραιότητες του Προγράμματος, το οποίο έχει υποστηρικτικό     χαρακτήρα, εστιάζονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων απομόνωσης, αίσθησης ανασφάλειας και μείωσης της αυτονομίας των ατόμων.

Το Πρόγραμμα Κοιν.Μέριμνας παρέχει:

  • Συμβουλευτική κ΄ ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών (επιδόματα, συντάξεις, συνταγογραφ. κ.α) και εξυπηρέτηση των ατόμων σε εξωτερικές εργασίες που αφορούν στο σπίτι
  • Συνοδεία εξυπηρετούμενων σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή για διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
  • Συμβουλευτική υγείας και βοήθεια στη λήψη φαρμ.αγωγής
  • Παρακολούθηση παθήσεων όπως ζάχαρο, χοληστερίνη και αρτ.πίεση με μετρήσεις κατ’ οίκον
  • Βοήθεια στο χώρο του σπιτιού
  • Παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς αν κριθεί απαραίτητο

Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 17
Τηλ.: 210 9935760
Ώρες λειτουργίας: 8:00