Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένων γίνεται με την προσκόμιση στο δήμο από όπου επιθυμεί να διαγραφεί ο ενδιαφερόμενος
  • πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων του άλλου δήμου,
  • πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης,
  • συμπλήρωσης ειδικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο αν είναι ενήλικος ή από τον γονέα αν είναι ανήλικος και
  • υποβολή αίτησης.

Όλα αυτά τα αποστέλλει ο δήμος στο οικείο στρατολογικό γραφείο κι εκδίδεται απόφαση νομάρχη περί διαγραφής από το μητρώο αρρένων αυτού του δήμου.