Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Οικονομικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ (εάν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο αγοράς, γονικής, σύστασης, εργολαβικό κλπ σε φωτοτυπία) ή απόκομμα της υπεύθυνης δήλωσης ακινήτου προς το Δήμο Αλίμου
  • ΑΔΤ ιδιοκτητών.
  • Άδεια οικοδομής (φωτοτυπία)
  • Πίνακας ποσοστών ή αναλογισμού με σφραγίδα & υπογραφή Μηχανικού

 

Απαραίτητα έγγραφα :

 

  

Αρμόδιοι: 

         Σαρικλή  Δέσποινα - 2132008083-2132008039

         Γερονίκος Χρήστος - 2132008038

         Δαλαβούρα Ελένη - 2132008036