Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Εγγραφή αδηλώτου

Εγγραφή αδηλώτου

Εγγραφή αδηλώτου έχουμε για τα αγόρια που δεν συμπεριλήφθησαν στον ανωτέρω καταρτισμό στο δημοτολόγιο των γονέων τους κι απαιτείται η προσκόμιση στο δημοτολόγιο των γονέων:

  • ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου,
  • 2 φωτογραφίες τέκνου,
  • συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ένα γονέα,
  • συμπλήρωση σχετικής αίτησης εγγραφής αδηλώτου και
  • προσκόμισης αρνητικής βεβαίωσης από το δήμο προέλευσης των γονέων ή από το δήμο που αναφέρεται ως δημοτολόγιο γονέων στη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου. ΄Όλα αυτά διαβιβάζονται στο νομάρχη κι εκδίδεται απόφασή του περί εγγραφής αδηλώτου.

 
Απαραίτητα έγγραφα :