Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Πολιτικοί γάμοι / Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες του εξωτερικού)

Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες του εξωτερικού)

Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότες
1. Αίτηση
2. Δήλωση του Ν.1599/86 (όμοια με τους έλληνες πολίτες)
3. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας
Τα τρία παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα)
5. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα) εκτός από εκείνους που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
6. Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου
7. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3,5,6,7,8 (με τα στοιχεία ακριβώς όπως είναι μεταφρασμένα σε ελληνικούς χαρακτήρες) και 9 (βλ. παραπάνω έλληνες πολίτες) είναι παρόμοια
8. Ταυτότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία οι Έλληνες υπήκοοι είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά τότε εκδίδεται άδεια γάμου από το Δήμο, την οποία παρουσιάζουν στον Λειτουργό που θα τελέσει τον θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο θρήσκευμα.

Οι Έλληνες ομογενείς οι οποίοι δεν έχουν ελληνική υπηκόοτητα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Γ και Πιστοποιητικό βάπτισης από το Πατριαρχείο αντί πιστοποιητικό γέννησης