Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Επανεγγραφή ανυπάρκτων

Επανεγγραφή ανυπάρκτων

Επανεγγραφή ανυπάρκτων γίνεται με την επανεμφάνιση στο δήμο, που έχει τα μητρώα του ο ενδιαφερόμενος που συμπληρώνει σχετική αίτηση.

Αυτά κοινοποιούνται στο νομάρχη που εκδίδει σχετική απόφαση.