Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Οικονομικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού

Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού

Βεβαίωση για Ηλεκτροδότηση Ακινήτου

Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αριθμό παροχής από ΔΕΗ
  • Υπεύθυνη δήλωση-Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.
  • Συμβόλαιο (Αγοράς, γονικής, σύστασης, εργολαβικό κλπ) σε φωτοτυπία ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
  • Α.Δ.Τ. ιδιοκτητών
  • Άδεια οικοδομής (φωτοτυπία)
  • Πίνακας ποσοστών ή αναλογισμού με σφραγίδα & υπογραφή Μηχανικού

 


Αρμόδια :
Σπανός Δημήτριος - 213 2008029