Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Ληξιαρχείο / Δήλωση Θανάτου

Δήλωση Θανάτου

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών ή στο ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο ληξιαρχείο όπου βρίσκεται το κοιμητήριο, όπου θα κηδευτεί ο θανών με προσκόμιση της ταυτότητας του θανόντος, της ταυτότητας του δηλώσαντος και το πιστοποιητικό θανάτου από νοσοκομείο ή ιατρό.