Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Πιστοποιητικό για στρατιωτικές σχολές

Πιστοποιητικό για στρατιωτικές σχολές

Το πιστοποιητικό για στρατιωτικές σχολές εκδίδεται από εκεί που έχουν το δημοτολόγιό τους τα κορίτσια και τα μητρώα αρρένων τους τα αγόρια μαζί με μία φωτογραφία.