Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Πιστοποιητικό για στρατιωτικές σχολές

Πιστοποιητικό για στρατιωτικές σχολές

Το πιστοποιητικό για στρατιωτικές σχολές εκδίδεται από εκεί που έχουν το δημοτολόγιό τους τα κορίτσια και τα μητρώα αρρένων τους τα αγόρια μαζί με μία φωτογραφία.