Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Κοινωνικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Πρόγραμμα βοήθεια στο Σπίτι

Πρόγραμμα βοήθεια στο Σπίτι

Προσωπικό:Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Οικιακή Βοηθός

Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι παρέχει:

  • Συμβουλευτική κ΄ ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών (επιδόματα, συντάξεις, συνταγογραφ. κ.α) και εξυπηρέτηση των ατόμων σε εξωτερικές εργασίες που αφορούν στο σπίτι
  • Συνοδεία εξυπηρετούμενων σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή για διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
  • Συμβουλευτική υγείας και βοήθεια στη λήψη φαρμ.αγωγής
  • Παρακολούθηση παθήσεων όπως ζάχαρο, χοληστερίνη και αρτ.πίεση με μετρήσεις κατ’ οίκον
  • Βοήθεια στο χώρο του σπιτιού
  • Παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιους φορείς αν κριθεί απαραίτητο

Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων με το να μείνουν αυτοεξυπηρετούμενοι κ΄ ενεργοί στο φυσικό κ΄ κοινωνικό τους περιβάλλον

Επίσης διασφαλίζει τη συνοχή της οικογένειας, τη συνέχεια της παράδοσης και παρεμποδίζει τον αποκλεισμό από μια κοινωνία που θέλει και πρέπει να είναι μια σύγχρονη κοινωνία αλληλεγγύης και πολιτισμού.

Απευθύνεται σε :
  • μοναχικά άτομα
  • ηλικιωμένα με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης
  • ηλικιωμένα με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους


Διεύθυνση : Τσουκανέλη 7
Τηλ : 210 9883140 - 210 9853580