Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Οικονομικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Σύνδεση Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού

Σύνδεση Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού

  • Βεβαίωση της Ε.Υ.Δ.Α.Π για καταβολή δικαιωμάτων σύνδεσης(Εφόσον ο αγωγός έχει κατασκευασθεί από την Ε.Υ.Δ.Α.Π )
  • Άδεια οικοδομής
  • Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου , με τους όρους δόμησης κατά κανόνα που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.
  • Κατόψεις: υπογείων χώρων, Pilotis, και Δώματος(όπου θα φαίνεται η χρήση τους.
  • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιδιοκτήτη
Αν ο αγωγός έχει κατασκευασθεί από το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου είναι η εξόφληση και της οφειλής κατασκευής του.

Αρμόδια :ΓερονίκοςΧρήστος - 2132008038