Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Τεχνικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Άδεια κατασκευής πεζοδρομίου

Άδεια κατασκευής πεζοδρομίου

 Υποβολή έντυπης αίτησης του Δήμου

  • Γενική Αίτηση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρχείο .doc)
  • Γενική Αίτηση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρχείο .pdf)
  •