Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Καταρτισμός μητρώων αρρένων

Καταρτισμός μητρώων αρρένων

Κάθε χρόνο καταρτίζεται ο πίνακας των μητρώων αρρένων με τα αγόρια που γεννήθηκαν το προηγούμενο έτος από το δήμο όπου είναι γραμμένος ο πατέρας τους ή η μητέρα τους αν έχουν τη δημοτικότητά της μετά από αμετάκλητη δήλωση των γονέων στο ληξίαρχο του τόπου γέννησης ή γιατί πρόκειται για εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα τέκνα ή αναγνωρισμένα που ακολουθούν τη δημοτικότητα της μητέρας.