Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Ληξιαρχείο / Δήλωση Γέννησης

Δήλωση Γέννησης

Η γέννηση δηλώνεται στο ληξιαρχείο όπου βρίσκεται το μαιευτήριο που γεννήθηκε το τέκνο.