Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Ληξιαρχείο / Δήλωση Γέννησης

Δήλωση Γέννησης

Η γέννηση δηλώνεται στο ληξιαρχείο όπου βρίσκεται το μαιευτήριο που γεννήθηκε το τέκνο.