Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Τεχνικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Βεβαίωση για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1995

Βεβαίωση για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1995

Υποβολή έντυπης αίτησης του Δήμου και συνημμένα:

α) Σχέδιο
β) αεροφωτογραφίες
γ) Τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού, κατά περίπτωση οτιδήποτε άλλο δικαιολογητικό χρειαστεί που να αποδεικνύει ότι το κτίσμα προϋπάρχει του 1955.

  • Γενική Αίτηση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρχείο .doc)
  • Γενική Αίτηση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρχείο .pdf)
  •