Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Μητρώα Αρρένων / Πιστοποιητικό μειωμένης θητείας

Πιστοποιητικό μειωμένης θητείας

Πιστοποιητικό για μειωμένη θητεία εκδίδεται με τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης κι αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή με την προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης από το Ειρηνοδικείο ή συμβολαιογράφο.