Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Γενικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Ληξιαρχείο / Δήλωση Διαζυγίου

Δήλωση Διαζυγίου

Το διαζύγιο δηλώνεται εντός τριάντα ημερών στο ληξιαρχείο όπου τελέσθηκε ο γάμος με την προσκόμιση από τον ένα σύζυγο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ταυτότητάς του ,του διαζευκτηρίου από την οικεία Μητρόπολη, αν είναι θρησκευτικός ο γάμος, την απόφαση του δικαστηρίου, το πιστοποιητικό του γραμματέα του Πρωτοδικείου και τη παραίτηση από τα ένδικα μέσα αν είναι πολιτικός.