Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 3:04 μμ