Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 3:04 μμ