Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 3:04 μμ