Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Πρόγραμμα Παροχής Τροφίμων σε Αστέγους

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015 12:00 πμ
                    Πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε αστέγους

Ο Δήμος Αλίμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, Δήμους της Νότιας Αθήνας και άλλους φορείς, αναλαμβάνει πρωτοβουλία σχετικά με το Πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε αστέγους και σε άτομα χωρίς δυνατότητα καθημερινής σίτισης.

     Μετά από τις απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες, ο Δήμος είναι έτοιμος να υποβάλει φάκελο προς έγκριση.

     Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.