Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Συνάντηση συνεργασίας του Δήμου Αλίμου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 12:00 πμ

       

Συνάντηση συνεργασίας του Δήμου Αλίμου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης πραγματοποιήθηκε στο γραφείο Δημάρχου, την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Γιάννης Μαριόλης, αντάλλαξαν απόψεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Παναγιώτη Μανούρη και την Διευθύντρια Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Γεωργία Σουλιώτη.

            Ενημέρωση για την πορεία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Αλίμου πραγματοποιήθηκε από τους υπευθύνους εκπαίδευσης και οργάνωσης, Σταύρο Μπεναβέλη και Μανώλη Μούκο.

Στη συνάντηση αποφασίστηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις υπό την αιγίδα της ΔΕΠ: 

Ενδυνάμωση και εδραίωση των ΚΔΒΜ στον Άλιμο.

Συνεργασία για ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στον Άλιμο.

Σύσταση Σχολών Γονέων για όλα τα σχολεία σε συνεννόηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των γονέων στον Άλιμο.

Σύσταση τμήματος εκπαιδευτικής δράσης για κατάρτιση στελεχών Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Ένταξη του Δήμου Αλίμου σε πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΔ.Ι.ΒΙ.Μ.