Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Εκδικάστηκε στο ΣΤΕ η αίτηση ακύρωσης σχετικά με την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015 12:00 πμ

                     Εκδικάστηκε στο ΣΤΕ η αίτηση ακύρωσης

                   σχετικά με την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ

Την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015 εκδικάστηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας η αίτηση του Δήμου Αλίμου για την ακύρωση της διυπουργικής απόφασης σχετικά με την μεταβίβαση των παραλιακών εκτάσεων του Δήμου στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ.

          Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του ΣΤΕ λόγω μείζονος σημασίας. Ο αρμόδιος δικαστής εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η αίτηση του Δήμου Αλίμου και να ακυρωθεί η σχετική απόφαση. Η δικαστική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες.