Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Το CERtuS στον Άλιμο

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015 12:00 πμ

      

Η τέταρτη συνάντηση του έργου CERtuS πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015 και διοργανώθηκε από τους Έλληνες εταίρους οι οποίοι είναι ο Δήμος Αλίμου, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και η εταιρεία ΕΥΔΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕ.


      

Στο έργο CERtuS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια» (ΙΕΕ), συμμετέχουν Δήμοι, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και φορείς χρηματοδότησης από όλες τις οικονομικά πληγείσες χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία). Αποσκοπεί στη διαμόρφωση καινοτομικών μεθόδων χρηματοδότησης, για την ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων, ώστε να γίνουν σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΚΕ).

      

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι οι οποίοι παρουσίασαν τις 12 ανακαινίσεις των κτηρίων σε Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας καθώς και τα μοντέλα ενεργειακών υπηρεσιών και τα βέλτιστα σχήματα χρηματοδότησης.

         

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στο Δήμο Αλίμου και μελετήθηκαν κτήρια του Δήμου μας (Δημαρχείο, Γραφεία Περιβάλλοντος, Δημοτική Βιβλιοθήκη). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε περιήγηση στους χώρους των κτηρίων με ταυτόχρονη παρουσίαση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών αλλά και των ενεργειακών τους αναγκών. Ακολούθησε περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την ανακαίνισή τους σε ΣΜΚΕ.