Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ακύρωση της 248/2018 Αποφ. Ο.Ε. περί Προμήθειας πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 12:00 πμ