Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ακύρωση της 248/2018 Αποφ. Ο.Ε. περί Προμήθειας πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 12:00 πμ