Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Βοήθεια Πλοήγησης

Βοήθεια Πλοήγησης

Σε αυτή την βοηθητική σελίδα έχετε την δυνατότητα να δέιτε ενημερωτικά videos σχετικά με την πλοήγηση στις ενότητες της Ηλεκτρονικής Πύλης του Δήμου Αλίμου.

Ενότητες Videos: