Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Υπηρεσίες / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διευθύντρια : Σωτηρία Μασούρη 

Αριστοτέλους 53, 'Αλιμος (Κτήριο Δήμου Αλίμου) FAX:213 2008143


 • Τμήμα Μελετών έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών
  α. Γραφείο Σχεδιασμού, Μελετών και Κοστολόγησης Έργων
  β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Προμηθειών και συντηρήσεως Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Τμήμα Κατασκευών και Κυκλοφοριακής Οργάνωσης
  α. Γραφείο Επίβλεψης Έργων
  β. Γραφείο Συντήρησης Μικροέργων
  γ. Γραφείο Κυκλοφοριακής Οργάνωσης
 • Τμήμα Σχέδιου Πόλης και Έργων Υποδομής
  α. Γραφείο Εσόδων
  β. Γραφείο Οδοποιίας
  γ. Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης