Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημοτικές Επιχειρήσεις / Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε.

Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε.

Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε.)

www.adipalae.gr


Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία (3ος όροφος), Κάτω Καλαμάκι 
Τηλ.: 210-98 50 311

Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά
Ανδρέας Κονδύλης – Πρόεδρος
Δημήτριος Μπλουγουράς
Μιχάλης Φαλκωνάκης
Χαράλαμπος Μηλιώνης
Δημήτριος Κατσάλας
Νικόλαος Νίκας - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Ορφανός

Αναπληρωματικά
Ευφροσύνη (Φιφή) Ζαχαριά
Στέφανος Μπαταγιάννης
Ευστράτιος Αστεριάδης
Ιωάννης Μπάκας
Ιωάννης Πέτσας
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος