Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Υπηρεσίες / Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αριστοτέλους 53, 'Αλιμος (Κτήριο Δήμου Αλίμου)

 • Τμήμα Διοίκησης FAX:210 9829249

  α. Γραφείο Γραμματείας Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου
  β. Γραφείο Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  γ. Γραφείο Μισθώσεως Ακινήτων
  δ. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
  ε. Γραφείο Δημαρχιακής Επιτροπής
  στ. Γραφείο Παιδείας
  ζ. Γραφείο Νομικών Προσώπων, Δημοτικών Επιχειρήσεων
  η. Γραφείο Τηλεφωνικού Κέντρου, Κλητήρων και Εποπτείας Κτιρίων 
 • Τμήμα Προσωπικού

  α. Γραφείο Μονίμου Προσωπικού
  β. Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
  γ. Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού 
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου FAX.210 9888162

  α. Γραφείο Δημοτολογίου  Τηλ.2132008118-2132008091
  β. Γραφείο Μητρώου Αρρένων Τηλ.2132008118
  γ. Γραφείο Εκλογικών Διαδικασιών Τηλ.2132008073
  δ. Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων Τηλ. 2132008012
  ε. Γραφείο Ιθαγένειας και Πολιτογραφήσεων Τηλ.2132008013
 • Τμήμα Πληροφορικής

  α. Γραφείο Ανάλυσης και Προγραμματισμού
  β. Γραφείο Λειτουργίας και Υποστήριξης
  γ. Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων και Δεδομένων