Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Παιδεία / Νηπιαγωγεία / Δ Δ/νση ΠΕ Αθηνών

Δ Δ/νση ΠΕ Αθηνών

    Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Τακτικά μέλη

1. Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Πρόεδρος
2. Αριστείδης Τάγκαλος - Αντιπρόεδρος
3. Ρωξάνη Αμοιρίδου
4. Μαρία Ανανιάδου
5. Νίκος Λαμπριανίδης
6. Παναγιώτης Αλευράς
7. Κωνσταντίνα Μαυρίδου
8. Ρωμαλέα Μπομποτσιάρη
9. Σπύρος Ευστρατίου
10. Αναστασία Ταμπουρατζή
11. Σπύρος Κρασάκης
12. Ξενοφώντας Σταυρόπουλος
13. Νικόλαος Μπότσης
14. Κωνσταντίνα Κυριάκη
15. Ιωάννης Μαριόλης 

    Αναπληρωματικά μέλη

1. Σταύρος Πουλογιαννόπουλος
2. Μαίρη Παπαδάκη-Καπηλίδη
3. Απόστολος Συνοδινός
4. Ιωάννης Μπελιάς
5. Χρήστος Μαρίνης
6. Αικατερίνη Γιαννούλη
7. Ιωάννης Ψαριώτης