Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Παιδεία / Νηπιαγωγεία / Δ Δ/νση ΠΕ Αθηνών

Δ Δ/νση ΠΕ Αθηνών

    Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Τακτικά μέλη

1. Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Πρόεδρος
2. Αριστείδης Τάγκαλος - Αντιπρόεδρος
3. Ρωξάνη Αμοιρίδου
4. Μαρία Ανανιάδου
5. Νίκος Λαμπριανίδης
6. Παναγιώτης Αλευράς
7. Κωνσταντίνα Μαυρίδου
8. Ρωμαλέα Μπομποτσιάρη
9. Σπύρος Ευστρατίου
10. Αναστασία Ταμπουρατζή
11. Σπύρος Κρασάκης
12. Ξενοφώντας Σταυρόπουλος
13. Νικόλαος Μπότσης
14. Κωνσταντίνα Κυριάκη
15. Ιωάννης Μαριόλης 

    Αναπληρωματικά μέλη

1. Σταύρος Πουλογιαννόπουλος
2. Μαίρη Παπαδάκη-Καπηλίδη
3. Απόστολος Συνοδινός
4. Ιωάννης Μπελιάς
5. Χρήστος Μαρίνης
6. Αικατερίνη Γιαννούλη
7. Ιωάννης Ψαριώτης