Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Υπηρεσίες / Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αριστοτέλους 53, 'Αλιμος (Κτήριο Δήμου Αλίμου) FAX: 213 2008142

 • Τμήμα Εξόδων
  α. Γραφείο Προϋπολογισμού Ισολογισμού
  β. Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
  γ. Γραφείο Μισθοδοσίας 
 • Τμήμα Εσόδων
  α. Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών
  β. Γραφείο Βεβαίωσης Τελών Φόρων Δικαιωμάτων Εισφορών
  γ. Γραφείο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτροδοτήσεων
  δ. Γραφείο Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
  ε. Γραφείο Δανείων και Χρηματοδοτήσεων
  στ. Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας Δημοτικών Επιχειρήσεων
  ζ. Γραφείο Επιμετρητών Εξακριβωτών
 • Τμήμα Προμηθειών
  α. Γραφείο Προμηθειών Δημοπρασιών και Ανάθεσης Εργασιών
  β. Γραφείο Διαχείρισης Αποθήκης
 • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
  α. Γραφείο Εσόδων
  β. Γραφείο Εξόδων
  γ. Γραφείο Λογιστηρίου Δημοτικών Εισπρακτόρων