Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οργανισμοί Ν.Π.Δ.Δ. / Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου

        ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διεύθυνση: Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 174 55
Τηλ. - Φαξ: 210 9831087

    Σχολική Επιτροπή 

Πρόεδρος: Θεοδώρα Σύρμα  
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα - Θεοδώρα Γκόνη 

Τακτικά μέλη

Χρυσόστομος Αγγελόπουλος
Λουκία Μελισσαράτου
Αθανάσιος Ψειμάδας
Θεοδώρα Δανοχρήστου
Ελένη Βλαμοπούλου
Γεώργιος Μακαριγάκης
Κλεάνθη Μανωλαράκη
Βασίλειος Νεραντζάκης
Αγγελική Τσάτση
Σωτήριος Καρώ
Εμμανουήλ Μορόγλου
Μαρία Βλαχάκη - Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων
Ιωάννης Καραμαλάκης - Εκπρόσωπος Ένωσης Μαθητών

Αναπληρωματικά μέλη
Αφροδίτη Τριανταφύλλου
Αικατερίνη Ρόζου
Πέτρος Παπαχατζής
Ευφροσύνη Ζαχαριά
Σοφία Κοσμά
Μιχαήλ Φαλκωνάκης
Χαράλαμπος Μηλιώνης
Φιλόστρατος Αστεριάδης
Σταύρος Γιαπανάς
Γεώργιος Φόνσος
Βασιλική Ρεσβάνη
Ξενοφών Ψωμάς
Σταμάτα Ρομποτή
Κωνσταντίνος Πούης
Ταξιάρχης Δήμου - Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων