Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οργανισμοί Ν.Π.Δ.Δ. / Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου

    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διεύθυνση:
Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 174 55
Τηλ. - Φαξ:
210 9831087
 

Σχολική Επιτροπή 

Πρόεδρος: Μαρία Αραπάκη 
Αντιπρόεδρος: Άννα Κεσίσογλου

Τακτικά μέλη 
Κωνσταντίνος Φαλιέρος
Φιλόστρατος Αστεριάδης
Θεοδώρα Δανοχρήστου
Ευστράτιος Δασκαλάκης
Ευφροσύνη Ζαχαριά
Γεώργιος Μακαριγάκης
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Γεώργιος Φόνσος
Μαρία Τσουκαλά - Μελαχροινούδη
Αναστασία Καραμπάτη
Νικόλαος Τόγιας
Ηλίας Παπαρούνας
Ιωάννης Αδάμος - Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

Αναπληρωματικά μέλη

Λουκία Μελισσαράτου
Αρτέμιος Καραμολέγκος
Στέφανος Διαμαντής
Μιχαήλ Φαλκωνάκης
Μαρίνα Φρίμη
Σοφία Κοσμά
Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιωάννης Βέργης
Γεώργιος Νάνος
Κλεάνθη Μανωλαράκη
Εμμανουήλ Μιχαλέτος
Δημήτριος Ηλιόπουλος
Ακριβή Βίβιαν - Τσαπάρα
Κωνσταντίνα Κυριάκη
Ευθύμιος (Μάκης) Μανώλης - Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων