Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Υπηρεσίες / Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Διευθύντρια:  Μούσια Ανδρομάχη   
Διεύθυνση: Γερουλάνου και Κεφαλληνίας


 • Τμήμα Πρασίνου
  α. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου
  β. Γραφείο Σχεδιασμού και Υποστήριξης
 • Τμήμα Καθαριότητας
  α. Γραφείο Αποκομιδής απορριμμάτων, Καθαριότητας οδών-πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
  β. Γραφείο Ανακύκλωσης Απορριμμάτων
  γ. Γραφείο Κίνησης και Δημοτικής Συγκοινωνίας
  δ. Γραφείο ΣυντήρησηςΕπισκευής Μηχανημάτων Οχημάτων