Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Υπηρεσίες / Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Αν. Διευθυντής: Τσάβος Ιωάννης

Δωδεκανήσου 63, 'Αλιμος - Τηλ. 210 99.48.408

  • Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Τμήμα Αστυνόμευσης και κυκλοφοριακής επιμόρφωσης