Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημοτικές Επιχειρήσεις / Ε.Α.Δ.Α.

Ε.Α.Δ.Α.

Διεύθυνση : Καλαμακίου & Ερεχθείου 72, Άλιμος
Τηλ. : 210-98 50 311

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Ανάπτυξης Δήμου Αλίμου (Ε.Α.Δ.Α.)

Πρόεδρος: Ορφανός Θάνος

Αντιπρόεδρος: Βέργου Στυλιανή - Μαρία

Τακτικά μέλη
Φουστέρης Αντώνης
Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος
πλέον (5) εκπρόσωποι φορέων


Αναπληρωματικά 
Μουτσάτσου Μαρία
Κλεώπα Δήμητρα
Πανούση Μαρία
Δράκος Νίκος