Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οργανισμοί Ν.Π.Δ.Δ. / Αθλητικός Οργανισμός / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μουτσάτσου Μαρία

Aντιπρόεδρος: Δημάκης Δημήτριος

Τακτικά Μέλη
Αργυρίου Αργύρης
Βράνη Γεωργία
Γιαννακούλιας Γεώργιος
Δεσύπρης Μάνθος
Ζακυνθινού Ευγενία
Καψάλη Βασιλική
Κιουρκτσόγλου Άρης
Κόκκιας Διονύσιος
Μοσχόπουλος Γεράσιμος
Τσαπάρας Νικόλαος
Φουστέρης Αντώνιος