Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οργανισμοί Ν.Π.Δ.Δ. / Β' Παιδικός Σταθμός Αλίμου / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την άρτια λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και είναι αρμόδιο στο να χειρίζεται κάθε υπόθεση, που αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Σταθμού. Αποτελείται από τους: 

Πρόεδρος : Βαρδαξόγλου Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος : Γιαννακόπουλος Δημήτριος

Τακτικά μέλη
Νίκος Τσαμπαρλής 
Δημήτρης Καρανικόλας
Αγάπη Αλιγιζάκη - Βλάχου
Δώρα Σύρμα
Αικατερίνη Κολοβού
Αλιγιζάκη (εκπρόσωπος γονέων)

Κολοβού (εκπρόσωπος εργαζομένων)